Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв

Експертиза, розрахунок та проектування вузлів обліку природного газу

 1. Головна
 2. Облік енергоносіїв
 3. Експертиза, розрахунок та проектування вузлів обліку природного газу

Аудит вузлів обліку енергоносіїв

Ефективність впровадження енергозберігаючих технологій та економія енергоносіїв можлива лише за умови точного обліку енергоносіїв.

Одним із стратегічно важливих енергоносіїв є природний газ, облік якого ведеться в переважній більшості витратомірами змінного перепаду тиску, тому питання підвищення точності саме цих витратомірів заслуговують на першочерговий детальний розгляд.

Враховуючи досвід аудиту багатьох систем обліку природного газу на базі витратоміра змінного перепаду тиску, наші фахівці виконують аудит в два етапи.

Перший етап – огляд системи обліку, ознайомлення із технічною документацією на цю систему, співставлення даних технічної документації та дійсних технічних характеристик системи і її складових.

Встановлення дійсних технічних (метрологічних) характеристик складових системи обліку може бути здійснене в результаті повірки засобів вимірювання з допомогою взірцевого обладнання. На базі метрологічних характеристик складових системи обліку визначають похибку цілої системи, тобто невизначеність результату вимірювання як витрати, так і кількості (об’єму) природного газу. На цьому етапі можливе виявлення невідповідностей, які вимагають корекції технічної документації, заміни окремих елементів, або й реконструкції системи. Рекомендації, сформовані при виконанні першого етапу, дозволяють усунути «грубі» недоліки системи, привести її у відповідність до вимог нормативних документів.

Другий етап – аналіз можливості підвищення точності обліку в тих технологічних умовах, в яких працює система, що повністю відповідає вимогам діючих нормативних документів та технічній документації.

Результати другого етапу аудиту показують ефективність застосування того чи іншого способу підвищення точності в умовах роботи конкретної системи та дозволяють прийняти рішення про впровадження пропонованих способів.

Наступним заходом для підвищення точності вимірювання витрати газу методом змінного перепаду тиску є застосування алгоритму переключення діапазонів вимірювання перепаду тиску в обчислювачах витрати та кількості газу.

Застосування цього алгоритму можливе у системах обліку, побудованих на основі обчислювачів витрати та сучасних високоякісних давачів перепаду тиску. Застосування алгоритму дозволяє розширити діапазон вимірювання витрати до 10:1 і при цьому забезпечити у вказаному діапазоні похибку вимірювання витрати в межах 1 … 2 %. Перевагою даного способу розширення діапазону вимірювання витрати відносно інших способів є те, що вказані метрологічні характеристики забезпечуються у системах обліку на основі одного давача перепаду тиску.

Розрахунок і проектування вузлів обліку

Вузол технологічного обліку енергоносіїв – це комплект приладів і пристроїв, який забезпечує облік енергоносіїв, а також контроль і реєстрацію його параметрів.

Установка приладів обліку дасть Вам можливість отримати суттєвий економічний ефект і достовірний облік енергоносіїв, щоб, зокрема, не допустити їх перевитрату в осінньо-весняний період і підвищити якість газо(тепло)постачання.

Для визначення вартості та можливості монтажу вузла обліку, необхідні підготовчі роботи:

 • виїзд до замовника та обстеження об’єкта;
 • аналіз технічних характеристик об’єкта на підставі наданої документації та проведеного обстеження;
 • вибір типу приладу обліку на підставі розрахунків теплотехнічних та енергетичних характеристик;

Нашим Інститутом розроблене унікальне програмне рішення для автоматичного розрахунку та проектування вузлів обліку газу та інших середовищ САПР “Расход-РУ”. Програма сертифікована і повністю відповідає українському законодавству, застосовується для проектування вузлів обліку газу в ДП “Укрметртестстандарт”, а також в багатьох інших державних та комерційних підприємствах 11-ти країн світу.

Склад проектної документації вузла обліку:

 • загальні дані;
 • відомість креслень, перелік і паспорта приладів обліку, результати обстеження місця монтажу, відомість теплових навантажень і т.д.;
 • функціональна схема автоматизації вузла, електрична схема контролю температури і витрати;
 • електрична схема живлення шафи обліку і контролю;
 • шафа обліку та контролю – загальний вигляд, специфікація, схеми з’єднань і підключень;
 • установка вузла обліку;
 • загальний вигляд, розрізи;
 • технологічна схема об’єкта, що містить вузол обліку та ін.;
 • специфікація обладнання і матеріалів.

Грамотний проект технологічного вузла обліку має визначальне значення. Він стане в нагоді у разі виникнення будь-яких технічних питань з боку організації, що постачає газ/тепло, а також при щорічних повторних допусках. Саме на стадії проектування вже визначається, які прилади будуть встановлені, де саме будуть змонтовані прилади, якою буде вартість монтажу вузла обліку енергоносіїв на об’єкті.

Ми готові розробити для вас технічне рішення на монтаж вузла обліку газу/тепла. Ми враховуємо не тільки вимоги регулюючих нормативних документів, а й побажання замовника, а також погодимо результати з тепло(газо)постачальною організацією.

САПР «Расход-РУ»

Вартість програми, терміни поставки, оновлення, навчання.

Енергетичний аудит

Вартість, терміни, приклади робіт, візит аудитора.

Проектування

Завдання на проектування, вартість, терміни, експертиза, візит інженера.

Послуги

Основні напрямки діяльності Інституту енергоаудиту та обліку енергоносіїв

Меню