САПР РАСХОД-РУ

— програма, яка застосовуєтся для розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску зі стандартними звужувальними пристроями відповідно до комплексу міждержавних стандартів.

Комп’ютерна програма «САПР «РАСХОД-РУ» версія 3.0 атестована ДП «Укрметртестстандарт».

САПР РАСХОД-РУ
Енергоаудит

Вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та як наслідок, економію коштів, суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання

Енергоаудит

Програма 3

«Стан і перспективи підвищення точності обліку природного газу»

1. Нормативна база обліку природного газу (ПГ).
1.1.Облік і економія енергоресурсів. 
1.2.Розвиток нормативної бази обліку ПГ.
1.3.Порівняльний аналіз нормативних документів обліку ПГ.
2.  Розрахунок фізичних властивостей ПГ в задачах його обліку.
2.1.Фізичні властивості ПГ (коефіцієнт стискуваності, показник адіабати, густина, в’язкість): означення, основні групи методів розрахунку.
2.2.Розробка нових методів розрахунку фізичних властивостей ПГ. Основні бази даних для розробки та атестації таких методів.
2.3.Порівняльний аналіз методів розрахунку фізичних властивостей ПГ, їх вплив на точність обліку ПГ.
2.4.Алгоритмізація задач розрахунку фізичних властивостей ПГ при його обліку.
2.5.Реалізація розрахунків фізичних властивостей ПГ на ПК.

3.Вимірювання витрати за методом змінного перепаду тиску.
3.1.Теоретичні основи методу змінного перепаду тиску (ЗПТ).
3.2.Розрахунок витрати за методом ЗПТ.
3.3.Вплив довжин прямолінійних ділянок на вимірювання витрати.
3.4.Вимірювання витрати вологого ПГ.
3.5.Визначення кількості ПГ.
3.6.Основні причини виникнення похибок вимірювання витрати ПГ.
3.7.Розрахунок похибок визначення витрати та кількості ПГ.
3.8.Розрахунок стандартних пристроїв звуження та їх реалізація на ПЕОМ.
3.9.Основні можливості спотворення результатів вимірювання витрати ПГ.
3.10.Перспективи підвищення точності вимірювання витрати ПГ за методом ЗПТ..

4. Облік ПГ за допомогою лічильників.
4.1.Особливості обліку ПГ лічильниками, не оснащеними коректорами об’єму газу.
4.2.Особливості обліку ПГ лічильниками з коректорами об’єму газу.
4.3.Методика виконання вимірювань кількості ПГ за допомогою лічильників.
4.4.Основні причини виникнення похибок обліку ПГ за допомогою лічильників. 
4.5.Розрахунок похибок визначення кількості ПГ за допомогою лічильників.
4.6.Основні можливості спотворення результатів вимірювання кількості ПГ за допомогою лічильників. 
4.7.Перспективи підвищення точності обліку ПГ за допомогою лічильників.

5. Основи метрологічного забезпечення вимірювань витрати та обліку ПГ.
6.1.Метрологічна атестація та повірка витратомірів за методом ЗПТ і систем обліку на базі лічильників ПГ.
6.2.Застосування таблиць коефіцієнтів корекції для метрологічної атестації та повірки систем обліку ПГ за допомогою лічильників.
6.3.Взірцеве обладнання для метрологічної атестації та повірки витратомірів за методом ЗПТ і лічильників ПГ

Aдреса:

  • вул. Героїв УПА,73, корп.4
  • м. Львів, 79015
  • тел./факс: +38 067 467 82 80
  • тел./факс: +38 050 370 75 15
  • e-mail: info@ieoe.com.ua

Наші реквізити

  • ЄДРПОУ 33533189
  • Р/р 26007494074600
  • у ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005

Є платником податку на прибуток на загальних підставах ІПН 335331813059, номер свідоцтва 200048722

www.ieoe.com.ua