САПР РАСХОД-РУ

— програма, яка застосовуєтся для розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску зі стандартними звужувальними пристроями відповідно до комплексу міждержавних стандартів.

Комп’ютерна програма «САПР «РАСХОД-РУ» версія 3.0 атестована ДП «Укрметртестстандарт».

САПР РАСХОД-РУ
Енергоаудит

Вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та як наслідок, економію коштів, суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання

Енергоаудит

Програма 2

«Нормативне і технічне забезпечення обліку природного газу та зменшення його дисбалансів в газотранспортних та газорозподільних системах»

 1. Баланс природного газу в газотранспортних та газорозподільних організаціях. Причини виникнення небалансів об’єму газу. Вплив на баланси ПГ похибок засобів обліку ПГ, недосконалості нормативної бази обліку. Віртуальні та реальні втрати газу.
 2. Зменшення систематичних складових невизначеності вимірювання витрати за методом змінного перепаду тиску та його вплив на баланси об’єму газу.

2.1 Зменшення систематичних складових невизначеності коефіцієнтів рівняння витрати.

2.2. Особливості встановлення первинних перетворювачів температури. Можливість зменшення систематичних складових невизначеності вимірюваного значення температури та зв’язаних з ними дисбалансів об’єму газу.

2.3. Зменшення методичних похибок методів визначення фізичних властивостей газу та їх  вплив на баланс об’єму газу.

 1. Сучасна нормативна база обліку ПГ та визначення балансу в газотранспортних та газорозподільних системах. Кодекси газотранспортної системи та газорозподільних систем та їх вимоги щодо зведення балансу. Вимоги кодексів газотранспортної системи та газорозподільних систем до обліку природного газу, параметрів постачання природного газу та його якості.
 2. Приклад аналізу причин виникнення та визначення балансу об’єму газу у газорозподільній мережі.
 3. Вплив технологічних витрат та втрат газу на баланс об’єму газу. Методики розрахунку технологічних витрат та втрат газу та вимірювання реальних втрат газу.

5.1. Практичне заняття.

 1. Складові похибки вимірювання кількості ПГ вузлами обліку на основі лічильників газу. Основні та додаткові складові похибки лічильників газу.

6.1. Основна та додаткові похибки тахометричних лічильників газу (роторних, турбінних). Вплив забруднення на похибку тахометричних лічильників.

6.2. Особливості побудови вузлів обліку на основі ультразвукових лічильників. Вплив газодинамічних спотворень потоку на роботу ультразвукових лічильників.

6.3. Систематичні похибки обліку газу за допомогою побутових лічильників газу та способи їх усунення.

 1. Вплив впровадження алгоритмів розрахунку витрати та кількості ПГ за ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009 на баланс об’єму газу.

7.1. Практичне заняття.

Особливості розрахунку і проектування витратомірів змінного перепаду тиску згідно з ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5–2009. Проектування витратомірів оптимальних за точністю вимірювання витрати та зменшення невизначеності вимірюваного значення витрати. Можливості зменшення невизначеності вимірюваного значення витрати за умови застосування «САПР «Расход–РУ» для проектування вузлів обліку.

Aдреса:

 • вул. Героїв УПА,73, корп.4
 • м. Львів, 79015
 • тел./факс: +38 067 467 82 80
 • тел./факс: +38 050 370 75 15
 • e-mail: info@ieoe.com.ua

Наші реквізити

 • ЄДРПОУ 33533189
 • Р/р 26007494074600
 • у ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005

Є платником податку на прибуток на загальних підставах ІПН 335331813059, номер свідоцтва 200048722

www.ieoe.com.ua