САПР РАСХОД-РУ

— програма, яка застосовуєтся для розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску зі стандартними звужувальними пристроями відповідно до комплексу міждержавних стандартів.

Комп’ютерна програма «САПР «РАСХОД-РУ» версія 3.0 атестована ДП «Укрметртестстандарт».

САПР РАСХОД-РУ
Енергоаудит

Вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та як наслідок, економію коштів, суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання

Енергоаудит

Програма 1

«Нормативне і технічне забезпечення обліку природного газу та можливості підвищення точності його обліку» 

«Особливості ефективного застосування системи автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску САПР Расход-РУ ».

 • Баланс природного газу в газотранспортних та газорозподільних організаціях. Причини виникнення небалансів об’єму газу. Вплив на баланси ПГ похибок засобів обліку ПГ, недосконалості нормативної бази обліку. Віртуальні та реальні втрати газу.
 • Підвищення точності обліку плинних середовищ за методом змінного перепаду тиску. Особливості впровадження ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009: зменшення невизначеності коефіцієнтів рівняння витрати;  алгоритми розрахунку витрати та кількості ПГ за ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009.
 • Розширення діапазону вимірювання  витрати за методом змінного перепаду тиску. Особливості нормування похибки вимірювального комплексу за умови реалізації декількох піддіапазонів вимірювання.
 • Особливості побудови витратомірів змінного перепаду тиску: конфігурації витратомірів; вимоги до встановлення звужувальних пристроїв та виконання прямолінійних ділянок ВТ; вимоги до встановлення вимірювальних перетворювачів тиску, перепаду тиску, температури та фізичних властивостей середовища.
 • Вплив температурного режиму газопроводу на точність вимірювання витрати природного газу методом змінного перепаду тиску та з допомогою лічильників газу.
 • Складові похибки вимірювання кількості ПГ вузлами обліку на основі лічильників газу. Основні та додаткові складові похибки лічильників газу.
 • Основна та додаткові похибки тахометричних лічильників газу (роторних, турбінних). Вплив забруднення на похибку тахометричних лічильників. Систематичні похибки обліку газу за допомогою побутових лічильників газу та способи їх усунення.
 • Особливості побудови вузлів обліку на основі ультразвукових лічильників. Вплив газодинамічних спотворень потоку на роботу ультразвукових лічильників.
 • Застосування «САПР «Расход–РУ» 3.0 для розрахунку і проектування витратомірів змінного перепаду тиску згідно з ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5–2009. Проектування витратомірів оптимальних за точністю вимірювання витрати.

Практична робота.

 •  Проектування витратоміра за методом змінного перепаду тиску оптимального за точністю вимірювання витрати під задані технологічні умови.

Aдреса:

 • вул. Героїв УПА,73, корп.4
 • м. Львів, 79015
 • тел./факс: +38 067 467 82 80
 • тел./факс: +38 050 370 75 15
 • e-mail: info@ieoe.com.ua

Наші реквізити

 • ЄДРПОУ 33533189
 • Р/р 26007494074600
 • у ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005

Є платником податку на прибуток на загальних підставах ІПН 335331813059, номер свідоцтва 200048722

www.ieoe.com.ua