САПР РАСХОД-РУ

— програма, яка застосовуєтся для розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску зі стандартними звужувальними пристроями відповідно до комплексу міждержавних стандартів.

Комп’ютерна програма «САПР «РАСХОД-РУ» версія 3.0 атестована ДП «Укрметртестстандарт».

САПР РАСХОД-РУ
Енергоаудит

Вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та як наслідок, економію коштів, суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання

Енергоаудит

Демонстрація програмного продукту

 

У зв'язку з введеням в дію в Україні  з 1 квітня 2010 р. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 486 від 30 грудня 2009 р. національних стандартів ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5:2009 (ИСО 5167-1,2,3,4:2003) «Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв», що нормують вимірювання витрати середовища методом змінного перепаду тиску, в Інституті енергоаудиту та обліку енергоносіїв розроблена система автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску «САПР «Расход-РУ» версія 3.0.

У зв'язку з введенням в дію нових стандартів внесено відповідні зміни та суттєві доповнення в Систему автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску «САПР «Расход−РУ» версія 3.0, яка реалізує ці стандарти та здійснює перевірку на відповідність до цих стандартів наявних систем обліку рідин і газів, а також проектує нові такі системи обліку в автоматичному режимі.

Комп'ютерна програма «САПР «Расход-РУ» версія 3.0  атестована Укрметртестстандартом Держспоживстандарту України .

ДЛЯ ВЛАСНИКІВ КОМПЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ "САПР "Расход-РУ" версія 1.0 та 2.0 ПРИ ПРИДБАННІ "САПР "Расход-РУ" версія 3.0 ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв володіє необхідними ліцензіями для продажу та експорту САПР «Расход-РУ» версія 3.0

 

Aдреса:

  • вул. Героїв УПА,73, корп.4
  • м. Львів, 79015
  • тел./факс: +38 067 467 82 80
  • тел./факс: +38 050 370 75 15
  • e-mail: info@ieoe.com.ua

Наші реквізити

  • ЄДРПОУ 33533189
  • Р/р 26007494074600
  • у ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005

Є платником податку на прибуток на загальних підставах ІПН 335331813059, номер свідоцтва 200048722

www.ieoe.com.ua