САПР РАСХОД-РУ

— програма, яка застосовуєтся для розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску зі стандартними звужувальними пристроями відповідно до комплексу міждержавних стандартів.

Комп’ютерна програма «САПР «РАСХОД-РУ» версія 3.0 атестована ДП «Укрметртестстандарт».

САПР РАСХОД-РУ
Енергоаудит

Вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та як наслідок, економію коштів, суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання

Енергоаудит

Енергоаудит

Енергетичний аудит – вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та як наслідок, економію коштів, суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання

Метою проведення енергетичного аудиту є:

 • визначення джерел нераціональних енергозатрат та невиправданих втрат енергії
 • визначення рівня класу  енергетичної ефективності об’єкта
 • визначення потенціалу енергозбереження та розробка енергоефективних заходів
 • створення енергетичного профілю об’єкта
 • оптимізація енергобалансів та підвищення рівня енергоефективності
 • заощадження Ваших коштів на оплату енергоресурсів
 • покращення мікроклімату та теплового комфорту
 • скорочення емісії СО2

Енергоаудит житлових будівель:

В рамках енергоаудиту будинків компанія ПрАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» надає послуги з проведення енергоаудиту житлових багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору.

Ми проводимо енергоаудит як  для вже експлуатуючих будівель, так і для будівель, що здаються в експлуатацію після ремонту та реконструкції, або для новобудов.

Найбільш актуальним питанням для власників житлових приміщень є утеплення будівель та створення кліматичного комфорту в будинку. Фахівці Нашої компанії за підсумками енергоаудиту будинку, надають своїм клієнтам таку інформацію:

 • Причини витоку тепла і способи їх усунення.

Внутрішнє і зовнішнє обстеження будівлі, що проводиться в рамках енергоаудиту житлового будинку, дозволяє виявити причини існуючого кліматичного дискомфорту (холод, сирість, наявність протягів, ін.) Сучасна технічна база, наявна в нашому розпорядженні, дозволяє зробити точні виміри основних фізичних характеристик приміщень (температура повітря, вологість, швидкість повітряних потоків, тощо) На основі отриманих в рамках енергоаудиту житлового будинку відомостей, проводиться відповідний аналіз, за підсумками якого складаються рекомендації по утепленню будівлі, визначається необхідність утеплення зсередини будівлі, а також утеплення фасадів будівлі.

 • Варіанти вирішення проблем, пов'язаних з функціонуванням комунікацій.

Енергоаудит житлового будинку включає в себе обстеження комунікацій будівлі. Це дозволяє визначити причини витоку, а також нераціонального витрачання теплової та електричної енергії. На основі отриманих даних визначаються оптимальні варіанти вирішення проблем, виявлених під час енергоаудиту будівлі.

 • Вибір альтернативної системи опалення.

Використовуючи дані енергоаудиту житлового будинку, ми можемо підібрати кілька варіантів альтернативних систем опалення будинку з урахуванням особливостей самої будівлі та місцевості, в якій воно розташовано. Крім основних характеристик, за кожним варіантом можуть бути прораховані витрати на експлуатацію даної системи.

 • Вибір систем вентиляції і кондиціювання.

Залежно від особливостей житлового будинку ми можемо запропонувати кілька різних інженерних рішень систем вентиляції та кондиціювання будівлі. Енергоаудит  житлового будинку дозволяє визначити доцільність використання того чи іншого проекту в конкретному будинку чи приміщенні.

Енергоаудит громадських будівель:

У перелік громадських будівель входять торгово-розважальні і офісні центри, спортивні та культурні комплекси, навчальні,  медичні і державні установи тощо. Всі вони зазвичай характеризуються великою площею і підвищеними вимогами до внутрішнього клімату приміщення.

При проведенні енергоаудиту будівлі громадського призначення основна увага приділяється огороджувальним конструкціям та інженерним системам.

При проведенні енергоаудиту будівлі нашою компанією використовується сучасне обладнання та прилади. За допомогою технічного парку (приладів і датчиків), що є в нашому розпорядженні, в рамках енергоаудиту будівлі визначаються не тільки характеристики окремих приміщень (температура повітря, вологість, швидкість потоків повітря, освітлення, тощо), але і дані про роботу комунікацій (водо-і газопроводів, електромережі , вентиляційних каналів тощо.)

За підсумками енергоаудиту будівлі  проводяться аналіз і відповідні розрахунки, за результатами яких визначаються реальні теплові навантаження громадської будівлі та енергетичні баланси.

На основі даних, отриманих в рамках енергоаудиту будівлі, визначаються можливі варіанти модернізації існуючих систем опалення та вентиляції повітря. Найбільш перспективний з технічної та економічної точок зору варіант визначається за співвідношенням параметрів: ціна, якість, вартість експлуатації системи.

Енергетичний аудит промислових підприємств:

Енергоаудит будівель промислового призначення може здійснюватися в рамках заходів з енергетичного обстеження всього підприємства в цілому або як самостійна експертиза.

Енергоаудит промислового підприємства є одним з ефективних інструментів економії ресурсів. Зокрема, енергоаудит будівель цехів, складів та інших приміщень, які характеризуються великою площею і висотністю, дозволяє визначити порядок заходів щодо зниження споживання електроенергії та теплової енергії.

Сучасне обладнання, яке використовується фахівцями компанії, дозволяє точно визначити місця найбільшого витоку тепла, на які необхідно звернути увагу в першу чергу. Таким чином, витрати знижуються до можливого мінімуму. Також ми рекомендуємо виконувати енергоаудит будівель промислового призначення в процесі вибору опалювального, вентиляційного та іншого кліматичного устаткування. Параметри, отримані в результаті енергоаудиту будівлі, будуть використовуватися не тільки на попередніх етапах, але і під час розробки проекту відповідної системи.

Результати енергоаудиту будівель і енергоаудиту теплопостачання дозволяють визначити оптимальне «ядро» інженерного рішення - теплогенеруюче обладнання, а також враховуються при прийнятті конструкторських рішень. При цьому до уваги беруться не тільки вартість і якість відповідних пристроїв, а й витрати з їх експлуатації.

Енергоаудит підприємства включає:

 • Збір вихідних даних. Для отримання об'єктивної інформації при проведенні енергоаудиту здійснюється комплекс вимірювань і                обстежень з використанням сучасного високоточного обладнання.
 • - Аналіз фінансової та технічної інформації.
 • - Складання балансів споживання та розподілу енергії.
 • - Виявлення нераціональних втрат.
 • - Розробка енергозберігаючих заходів. З переліку можливих заходів з енергозбереження виділяються першочергові - найбільш ефективні, маловитратні та швидкоокупні заходи.
 • - Видача рекомендацій і визначення ефекту від їх впровадження.
 • - За підсумками проведення енергоаудиту складається технічний звіт.

Енергетичний аудит у сфері теплопостачання

Енергоаудит системи теплопостачання дозволяє оцінити ефективність роботи кожної технологічної ланки (генерації, транспортування та розподілу теплової енергії) та розробити план заходів з підвищення енергоефективності.

Енергетичний аудит у сфері теплопостачання включає:

 • Енергетичний аудит систем теплопостачання
 • Енергетичний аудит котелень, центральних теплових пунктів, теплових мереж
 • Перевірка ефективності роботи насосного обладнання
 • Розроблення енерго- та екологоефективних схем централізованого теплопостачання
 • Техніко-економічне обґрунтування проектів
 • Проведення інструментальних вимірювань
 • Консультації з питань ефективності енергоспоживання в системах теплопостачання

При проведенні енергоаудиту наші спеціалісти  застосовують спеціалізовані сучасні вимірювальні прилади за допомогою яких можна робити виміри практично всіх технологічних ланок об’єкту та теплових мереж.

Енергетичний аудит у сфері водопостачання включає:

 • Енергетичний аудит водопровідно-каналізаційних господарств
 • Розрахунок водного балансу підприємства
 • Розроблення оптимізованих схем водопостачання та водовідведення
 • Перевірка ефективності роботи насосного обладнання
 • Визначення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів по наданню послуг з водопостачання та водовідведення
 • Консультації з питань ефективності енергоспоживання в системах водопостачання

Техніко-економічне обґрунтування проектів

Aдреса:

 • вул. Героїв УПА,73, корп.4
 • м. Львів, 79015
 • тел./факс: +38 067 467 82 80
 • тел./факс: +38 050 370 75 15
 • e-mail: info@ieoe.com.ua

Наші реквізити

 • ЄДРПОУ 33533189
 • Р/р 26007494074600
 • у ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005

Є платником податку на прибуток на загальних підставах ІПН 335331813059, номер свідоцтва 200048722

www.ieoe.com.ua