САПР РАСХОД-РУ

— програма, яка застосовуєтся для розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску зі стандартними звужувальними пристроями відповідно до комплексу міждержавних стандартів.

Комп’ютерна програма «САПР «РАСХОД-РУ» версія 3.0 атестована ДП «Укрметртестстандарт».

САПР РАСХОД-РУ
Енергоаудит

Вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та як наслідок, економію коштів, суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання

Енергоаудит

Облік енергоносіїв

Аудит вузлів обліку енергоносіїв

Ефективність впровадження енергозберігаючих технологій та економія енергоносіїв можлива лише за умови точного обліку енергоносіїв.

Одним із стратегічно важливих енергоносіїв є природний газ, облік якого ведеться в переважній більшості витратомірами змінного перепаду тиску, тому питання підвищення точності саме цих витратомірів заслуговують на першочерговий детальний розгляд.

Враховуючи досвід аудиту багатьох систем обліку природного газу на базі витратоміра змінного перепаду тиску,  наші фахівці виконують аудит в два етапи.

Перший етап – огляд системи обліку, ознайомлення із технічною документацією на цю систему, співставлення даних технічної документації та дійсних технічних характеристик системи і її складових. Встановлення дійсних технічних (метрологічних) характеристик складових системи обліку може бути здійснене в результаті повірки засобів вимірювання з допомогою взірцевого обладнання. На базі метрологічних характеристик складових системи обліку визначають похибку цілої системи, тобто невизначеність результату вимірювання як витрати, так і кількості (об’єму) природного газу. На цьому етапі можливе виявлення невідповідностей, які вимагають корекції технічної документації, заміни окремих елементів, або й реконструкції системи. Рекомендації, сформовані при виконанні першого етапу, дозволяють усунути «грубі» недоліки системи, привести її у відповідність до вимог нормативних документів.

Другий етап – аналіз можливості підвищення точності обліку в тих технологічних умовах, в яких працює система, що повністю відповідає вимогам діючих нормативних документів та технічній документації. Результати другого етапу аудиту показують ефективність застосування того чи іншого способу підвищення точності в умовах роботи конкретної системи та дозволяють прийняти рішення про впровадження пропонованих способів.

Наступним заходом для підвищення точності вимірювання витрати газу методом змінного перепаду тиску є застосування алгоритму переключення діапазонів вимірювання перепаду тиску в обчислювачах витрати та кількості газу. Застосування цього алгоритму можливе у системах обліку, побудованих на основі обчислювачів витрати та сучасних високоякісних давачів перепаду тиску. Застосування алгоритму дозволяє розширити діапазон вимірювання витрати до 10:1 і при цьому забезпечити у вказаному діапазоні похибку вимірювання витрати в межах 1 … 2 %. Перевагою даного способу розширення діапазону вимірювання витрати відносно інших способів є те, що вказані метрологічні характеристики забезпечуються у системах обліку на основі одного давача перепаду тиску.

Проектування та розрахунок вузлів обліку

Вузол технологічного обліку енергоносіїв– це комплект приладів і пристроїв, який забезпечує облік енергоносіїв,  а також контроль і реєстрацію його параметрів.

Установка приладів обліку дасть Вам можливість отримати суттєвий економічний ефект і достовірний облік енергоносіїв, щоб, зокрема, не допустити їх перевитрату в осінньо-весняний період і підвищити якість газо(тепло)постачання.

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ ВУЗЛА ОБЛІКУ, НЕОБХІДНІ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ:

 • виїзд до замовника та обстеження об’єкта;
 • аналіз технічних характеристик об’єкта на підставі наданої документації та проведеного обстеження;
 • вибір типу приладу обліку на підставі розрахунків теплотехнічних та енергетичних характеристик.

Нашим Інститутом розроблене унікальне програмне рішення для автоматичного розрахунку та проектування вузлів обліку газу та інших середовищ САПР “Расход-РУ”. Програма сертифікована і повністю відповідає українському законодавству, застосовується для проектування вузлів обліку газу в ДП "Укрметртестстандарт", а також в багатьох інших державних та комерційних підприємствах 11-ти країн світу.

Склад проектної документації вузла обліку:

 • Загальні дані;
 • відомість креслень, перелік і паспорта приладів обліку, результати обстеження місця монтажу, відомість теплових навантажень і т.д .;
 • функціональна схема автоматизації вузла, електрична схема контролю температури і витрати;
 • електрична схема живлення шафи обліку і контролю;
 • шафа обліку та контролю – загальний вигляд, специфікація, схеми з’єднань і підключень;
 • установка вузла обліку;
 • загальний вигляд, розрізи;
 • технологічна схема об’єкта, що містить вузол обліку та ін.
 • специфікація обладнання і матеріалів.

Грамотний проект технологічного вузла обліку має визначальне значення. Він стане в нагоді у разі виникнення будь-яких технічних питань з боку організації, що постачає газ/тепло, а також при щорічних повторних допусках. Саме на стадії проектування вже визначається, які прилади будуть встановлені, де саме будуть змонтовані прилади, якою буде вартість монтажу вузла обліку енергоносіїв на об’єкті.

Ми готові розробити для вас технічне рішення на монтаж вузла обліку газу/тепла. Ми враховуємо не тільки вимоги регулюючих нормативних документів, а й побажання замовника, а також погодимо результати з тепло(газо)постачальною організацією.

Підбір та поставка запроектованого обладнання

ПрАТ ІЕОЕ проводить підбір, розрахунок і поставку обладнання, як вітчизняного, так і закордонного виробництва згідно замовлень та проектно-кошторисної документації Замовників.

Обладнання, що поставляється забезпечується гарантійним та післягарантійним сервісним обслуговуванням.

Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

Інститут здійснює монтажні та пуско-налагоджувальні роботи вузлів обліку енергоносіїв та, при необхідності, виконує ремонтні роботи.

Завдання обслуговування — це підтримка функціонування систем обліку енергоспоживання в належному стані, а також подовження терміну використання обладнання.

Основні заходи

 • огляд та перевірка функціонування лічильників тепла, газу, контрольно–вимірювальних приладів, контроллерів, регуляторів температури і перепаду тиску, насосів, електрообладнання та іншого обладнання;
 • аналіз роботи систем обліку, незначні ремонтні роботи та коригування;
 • фіксація показань приладів обліку;
 • підготовка приладів до повірки, ремонт та калібрування лічильників газу та тепла, включаючи демонтаж, встановлення та транспортування пристроїв;
 • підготовка системи тепло(газо)постачання, вузлів обліку тепла(газу) до опалювального сезону;
 • ремонт та заміна обладнання, що вийшло з ладу;
 • видача рекомендацій, спрямованих на поліпшення роботи систем обліку.

Пусконалагоджувальні роботи  є ключовим етапом введення змонтованого обладнання у безпечну експлуатацію. Вони включають в себе перевірку, налаштування і випробовування обладнання з метою забезпечення усіх параметрів і режимів, заданих проектом. Ці роботи є експертною оцінкою виконаних монтажних робіт.

У пусконалагоджувальні роботи входить детальний інструктаж осіб, відповідальних за експлуатацію змонтованого обладнання.

Пусконалагоджувальні роботи, проведені нашими спеціалістами можуть виявити можливі порушення при проведенні монтажних робіт та недоліки у роботі обладнання до початку його експлуатації, тим самим забезпечити його ефективну та гарантовану роботу в подальшому.

Сервісне обслуговування

ПрАТ ІЕОЕ проводить установку, наладку і ремонт Вузлів Обліку енергоносіїв.

Компанія здійснює повний спектр заходів по проведенню повірки  тепло(газо)лічильників  різних типів, які включають в себе: розбирання, технічне обслуговування та, у разі потреби, ремонт, повірку, монтаж, введення в експлуатацію.

Повний комплекс робіт з повірки:

 • демонтаж приладів обліку та їх встановлення після повірки — за запитом;
 • технічне обслуговування та підготовка приладів для повірки;
 • перевірка роботоздатності та функціонування;
 • якщо потрібно, проводиться заміна елемента живлення, калібрування, коригування та ремонт;
 • повірка та оформлення відповідної документації.

Контрольно–повірочний пункт оснащений засобами вимірювання та калібраторами. Кваліфіковані фахівці виконають повний комплекс робіт з повірки, калібрування і регулювання приладів за короткий проміжок часу та з високою якістю.

Розроблення нормативних документів з обліку енергоносіїв

(нормативні документи затверджені відповідними організаціями)

 1. Комплекс міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1-5:2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»;
 2. Комплекс міждержавних стандартів, що набули чинності як національні, ДСТУ ГОСТ 8.586.1...5:2009 (ИСО 5167-1...4:2003) "Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв";
 3. РМУ 035-2015 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв в трубопроводах великого діаметру. – [Чинний від 2015–01–19]. – К. : Держспоживстандарт України, 2015. – 8 с.
 4. МИ 3152-2008 Рекомендация. Расход и количество жидкостей и газов в трубопроводах большого диаметра. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств. Утверждена ФГУП ВНИИМС   07.11.2008.- Москва, 2008. – 8 с.
 5. ДССДД 4-2002 Газ природний. Методика розрахунку коефіцієнта стисливості у діапазоні тиску 12 ... 25 МПа. [Чинний від 2002-07-01] – К.: Держстандарт України, 2002. – 5 с.
 6. ДССДД 8–2006 Газ природний. Методика розрахункового визначення показника адіабати в інтервалах тиску від 0,1 до 25 МПа і температури від 250 до 320 К. [Чинний від 2006-09-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2006. – 17 с.
 7. ДССДД 9–2006 Газ природний. Методика розрахункового визначення коефіцієнта динамічної в’язкості в інтервалах тиску від 0,1 до 25 МПа і температури від 250 до 320 К. [Чинний від 2006-09-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2006. – 17 с.
 8. СД 9 – 2005 Газ природный. Методика расчета коэффициента сжимаемости в диапазоне давления от 12 до 25 МПа. [Введ. 2005-07-01]. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2005. –5с.
 9. СД 14 – 2008 Газ природный. Методика расчетного определения  показателя адиабаты в интервалах давления от 0,1 до 25 МПа и температуры от 250 до 320 К. [Введ. 2008-12-11]. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2008. – 21 с. (Методика ГСССД).
 10. СД 13–2008 Газ природный. Методика расчетного определения  коэффициента динамической вязкости в интервалах давления от 0,1 до 25 МПа и температуры от 250 до 320 К. [Введ. 2008-12-11]. –Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2008. – 20с.
 11. Лічильники газу побутові. Методика калібрування: [Чинна від 2011-07-22].– Затв. наказом ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” № 476 від 22.07.2011.
 12. Лічильники газу. Методика позачергової повірки лічильників газу з експлуатації: Затв. наказом ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» №655 від 21.09.2010.
 13. Зміна № 2 до ДСТУ 3336 – 96. Затверджено наказом Мінекономрозвитку України № 1111 від 16 вересня 2014.
 14. Зміна № 1 до ДСТУ 3607–97. Затверджено наказом Мінекономрозвитку України № 1111 від 16 вересня 2014.

Зміна № 1 до Р50-071-98. Затверджено наказом Мінекономрозвитку України № 1111 від 16 вересня 2014.

Aдреса:

 • вул. Героїв УПА,73, корп.4
 • м. Львів, 79015
 • тел./факс: +38 067 467 82 80
 • тел./факс: +38 050 370 75 15
 • e-mail: info@ieoe.com.ua

Наші реквізити

 • ЄДРПОУ 33533189
 • Р/р 26007494074600
 • у ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005

Є платником податку на прибуток на загальних підставах ІПН 335331813059, номер свідоцтва 200048722

www.ieoe.com.ua